ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR

BY: admin

Psikiyatri Yazıları

Yorumlar:Yorum yapılmamış

  Genel olarak beden yapıları ve genel sağlık durumları yaşıtlarına oranla üstündür. Konuşma, yürüme ve diğer devinimsel etkinliklerde erken gelişme görülür.

  Çabuk ve kolay öğrenirler, sözcük dağarcıkları zengindir. Zihinden yapılacak işlemleri kolaylıkla yaparlar. Genelleme yapmada, ilişkileri görmede, bilgilerin transferinde,mantıksal çağrışımda ileridirler. Duyduklarını, gördüklerini, okuduklarını, uzun zaman belleklerinde tuttuklarından kolay hatırlarlar. İlgi alanları geniştir. Birçok olayın nedenini, niçinini öğrenmek isteği olduğundan  çok soru sorarlar. Pratik bilgileri çoktur ve yaratıcıdırlar. Hazırcevap, uyanık ve girişkendirler.

  Genellikle arkadaşları arasında popülerdirler. Liderlik özellikleri vardır.yeni ve değişik durumlara kolay ve çabuk uyum sağlarlar. Sosyal etkinliklere, sportif etkinliklere, resim, müzik çalışmalarına katılımları fazladır. Nüktedandırlar, sorumluluk duygusuna sahiptirler. Haksızlık ve adaletsizliğe dayanamazlar. Sosyal ve politik sorunlara ilgi duyarlar.

ÖNERİLER

  Üstün yetenekli çocukların yaşıtlarına göre farklı bir eğitim almaları gerekmektedir. Bu farklı eğitim sınıf atlatma biçiminde sunulduğunda çocuk için bazı sakıncaları da beraberinde getirmektedir. Çocuğun kapasite açısından gösterdiği üstünlük fiziksel, sosyal, psikolojik alanlarda aynı oranda olmayabilir. Bu da çocuğun sorun yaşamasına yol açabilir.

  Üstün yetenekli çocuklara zenginleştirilmiş ders programları ile eğitim  verilmesi  daha yararlı olacaktır. Öğretmen, programa üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme stillerine ve gereksinimlerine uygun problem çözme, güdüleme, seçimlik etkinlikler katabilir. Sınıfta öğrenci merkezli bir eğitim uygulayabilir. Yeteneklerini geliştirmesi için ortamlar hazırlayabilir.

  Üstün yetenekli çocuklar olaylara çok çeşitli açıdan yaklaşıp, çeşitli çözüm yolları bulabilirler. Bu özellikleri ve yetenekleri ön plana çıkartılmalı ve bu yönde çalışmalar yapmaları için teşvik edilmelidirler.

  Bu çocukların yaşıtlarından daha iyi akıl yürütüp, yorum yapıp, sözel ifadelerde bulunmaları yanıltıcı olmamalı, bu çocuklardan her durumda yetişkin davranışları beklenmemeli; çocuk oldukları unutulmamalıdır.

Uzm.Dr. Sevilay ZORLU

Psikiyatrist & Psikoterapist

www.antalyaterapipsikiyatri.com

www.antalyacinselterapi.com

ŞirinyalıMh. İsmet Gökşen Cad.

1528 S. Şahbaz Apt. K:2 D:5

0 (242) 316 98 99

0  532  747 04 45