Psikiyatrist? Psikolog?

TÜRKİYE’DE PSİKİYATRİSTLER VE PSİKOLOGLAR :  GEÇİMSİZ KARDEŞLER  “…Hastanın sağlığı için gerekli olan ne ise, o gereklilik, gözetilmesi gereken yegane gerekliliktir ve hastaların faydası için birleşmemiz esastır. Tıp uygulamalarını kooperatif bir bilim olarak geliştirmek; klinisyen, uzman ve laboratuvar çalışanlarını hastanın faydası çerçevesinde  birleştirmek ;  hastanın sorununun netleştirilmesinde birbirine yardım etmek ve destek olmak gereklilik haline gelmiştir…

Psikiyatrik Hastalık Nedir?

Psikiyatrik hastalıklar duygu-düşünce-davranışlarımızı etkileyen ve psikolojik, sosyal-toplumsal veya biyolojik nedenlerle ortaya çıkan hastalıklardır. Tüm hastalık durumlarında olduğu gibi psikiyatrik hastalıklar: Belirtiler süreğendir; Depresyon hastalarında belirtilen belirtilerin çoğu son 2 haftadır, hemen hergün ve günboyu mevcuttur, Belirti ve bulgular ortaya çıkartırlar. Depresyonda, karamsarlık, hayattan zevk alamama, isteksizlik, uykusuzluk, unutkanlık, halsizlik, iştahsızlık, baş ağrıları, vücut ağrıları, uyuşmalar,

Psikiyatride Sınır İhlalleri

Ülkemizde serbest Tababet icrasını düzenleyen 1219 sayılı “ Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun” da yalnızca Hekimler ve Dişhekimlerinin mesleklerini serbest icra edebilecekleri açıkça belirtilmiştir. Diğer sağlık personellerinden Ebe, Hemşire ve Sağlık Meslek Liselerinin Toplum Sağlığı Bölümünden mezun Sağlık Memurları ise söz konusu Kanun’un verdiği yetki çerçevesinde ancak sağlık kabini açarak mesleklerini serbest

Psikiyatri Meslek Etiği Kuralları

Ruh hekimliği (psikiyatri) tıp biliminin bir dalıdır ve her ruh hekimi tıbbın evrensel etik ilkelerine uymak zorundadır.  Tıptaki genel etik ilkelerden sapmamak koşulu ile psikiyatrinin kendine özgü etik ilkeleri ve uygulamaları vardır. Kültürel, toplumsal ve ulusal farklılıklar olabileceği için etik ilkeleri ve kuralları sürekli gözden geçirmek gerekebilir. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç ve  Kapsam) Amaç Madde 1.

Psikiyatri Uzmanı Kimdir?

Ruh Sağlığına ilişkin sorun yaşayan, gerek hastalarımızın gerekse ailelerinin nereye müracaat edecekleri hususunda bilgi karmaşası içerisinde kafaları karışmaktadır. Bu bilgi karmaşasına, halkımızı aydınlatacak cevap getirelim istedik. Televizyonlarda, gazetelerde, dergilerde, tüm medyada insanların ruh sağlığıyla ilgili beyanlar veriliyor, tavsiyelerde bulunuluyor, programlar yapılıyor. Bu işlerle meşgul olanları şöyle  sıralayabiliriz: Psikiyatri Uzmanları Psikologlar Pedagoglar Özel danışmanlar Sosyal Hizmet

Psikiyatri Nedir?

Psikiyatri (Ruh Hekimliği), Psikiyatr (Ruh Hekimi) sözcüklerinin başka mesleklerin adlarıyla karışması sık karşılaştığımız bir olgudur. Mesleğimizin bazı kişilerce kötüye kullanılması ile de karşılaşmaktayız. Psikiyatri bir tıp dalıdır. Başlıca ilgi alanı beyin hastalıklarıdır. Bu alanda günlük dilde akıl hastalığı, ruh hastalığı, sinirlilik halleri, … denilen durumlar yer alır. Bu hastalıklar düşünce, davranış, duygu değişiklikleri ile kendini