Psikoterapi Etik İlkeleri

Her psikiyatristin  psikoterapötik yaklaşımın ilkelerini bilmesi, hastasına daha fazla yardımcı olabilmesini sağlar. Bu temel ilkeler; dinlemeyi bilmek, eş duyum (empati) yapabilmek, hastayı yargılamamak, terapist hasta (danışan) ilişkilerinin sınırlarını korumak, aceleci yorumlamalara kapılmamak, yorumları uygun zamanlarda yapmak, dürüst ve saydam olmak, vb.              Bunlar in­sana saygılı, yardımcı olmaya çalışan, yansız, yargılamasız davranan kişilerin yapabileceği şeylerdir. Terapi­nin

Psikoterapide Ne Olur?

Terapide hastanın anlattıkları dikkatli bir biçimde dinlenir, hasta, hastanın geçmişi ve belirtisinin ortaya çıkış nedeni anlaşılmaya çalışılır. Bu dinleme ve anlama çalışması bir arkadaşlık ilişkisinden farklıdır. Terapist görüşmeyi değerlendirirken zihninin gerisinde psikoterapi için kullandığı bir kuram ve bu kurama dayalı yorumlamalara sahiptir. Aslında terapist kendi benliğini bir tanı ve tedavi aracı olarak kullanır. Görüşme sırasında

Grup Psikoterapileri

Psikoterapi, DÜŞÜNCE, DUYGU VE DAVRANIŞLARI, KONUŞMA, İLİŞKİ KURMA, BİRLİKTE DEĞİŞİK ÇALIŞMA YOLLARI İLE ETKİLEYEREK DEĞİŞTİRME, İYİLEŞTİRME demektir. Psikoterapi deyince, çağdaş ruh bilim bilgilerine dayanarak, hasta/ danışan ile olumlu bir ilişki içinde özel teknikleri kullanan bir takım uygulamalar anlaşılır. Grup psikoterapisi, bu eğitimi almış grup psikoterapistleri tarafından yönetilen, 3- 20 kişiden oluşan, uygun şekilde seçilmiş hasta

Aile ve Çift Terapisi

Aile ve çift terapisi; değişim ve gelişimi sağlamak adına, aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkinin çalışıldığı, psikoterapinin bir dalıdır. Bireylerin diğer insanlarla kurdukları ilişkiler, ruh sağlıkları ve duygusal doyumları açısından çok önemlidir. Özellikler ebeveyn, eş ve çocuklar gibi kişilerle kurulan yakın ilişkilerde, bu rol daha belirgin bir hal alır. Bu yakın ilişkilerden birisi olan evlilik

Kognitif Terapi Nedir?

Bilişsel davranışçı terapi bir psikoterapi türüdür. İnsan davranışı ve duygulanımını inceleyen psikolojik modellerden yararlanılarak geliştirilmiştir. Bilimsel bir zemin üzerine kurulu olup birçok psikiyatrik bozukluk ve geniş bir sorun alanında etkili olduğu kanıtlanmış bir tedavi yaklaşımıdır. Davranış tedavileri, genel bir tanımla öğrenme ilkelerinin davranış bozukluklarının analiz ve tedavilerine sistematik bir biçimde uygulanışı olarak tanımlanabilir. Davranış tedavileri

Psikanaliz ve Psikanalitik Psikoterapi

Konuya girmeden önce sık karşılaşılan yanlış bilgi ve anlamaları önleyebilmek için birkaç açıklama yapmak gerekir. Psikanaliz, hiç olmazsa ülkemizde birçok yerde ve kişilerce, bilerek, bilmeyerek, yanlış tanınmakta ya da tanıtılmaktadır. Çoğu kez, konuşma ile yapılan her türlü psikoterapiye yanlış olarak “psikanaliz” adı verilmektedir. Klasik psikanaliz özel yöntem ve çok yoğun çalışma gerektiren bir psikoterapi türüdür.

Ötekinden Ötekine

KENDİMİZİ VE BİRBİRİMİZİ YAŞAYIŞIMIZDAKİ SORUNLAR ÜSTÜNE Devâ Çıkmazı İstiklâl caddesine “açılan” bir çıkmaz sokak, İstanbul, Beyoğlu’nda . Bana çağımın içinde bulunduğu durum hakkında ipuçları veriyor: “Bağımsızlık, özgürlük, özerklik” yoluna “çıkan”, devâ olarak çıkan sokak, çıkmazdır, çıkmaz sokaktır! Çârenin çaresizliğini, devanın devâsızlığını, umudun umutsuzluğunu yaşıyoruz. Devâ Çıkmazı Teknolojinin, mâlumatın, karşılaşılan sorunlara karşı üretilen kuramların, çözüm önerilerinin

Zihin Gelişiminde Müzik

Her canlı sistem, hayatını ve neslini sürdürmek için çevresinin farkında olacak ve cevap üretecek şekilde programlanmıştır. Yapacakları faaliyetler için, çeşitli duyu organlarını veya alıcı duyu hücrelerini kullanırlar. Ses pek çok canlı tarafından kullanılan önemli bir iletişim vasıtasıdır. Bunun için gelen sesleri algılayan işleyen ve değerlendiren bir işitme sistemi birçok canlıya verilmiş, vazgeçilmez bir nimettir. Seslerin

Resim Terapisi

YATAN ALKOL BAĞIMLILARINDA PROJEKTİF GRUP ÇALIŞMASI Resim terapisi, değişik klinik yaklaşımlarda kullanılan, geniş bir yelpazeyi içine alan aktiviteler için kullanılan genel bir isimdir. Bu adlandırmaya rağmen, sanatsal başarı beklentisinden oldukça uzaktır. Bu yazı, bu konuyu yatarak tedavi gören alkol bağımlısı hastalar için düzenlenen bütünleyici grup modeli temelinde ele almaktadır. Bütünleyici modelin bir parçası olan resim

Neden Sanat Terapisi?

Günümüzde stres faktörleri arttıkça psikologlara olan ihtiyaç da artmaktadır ve gittikçe bilinçlenen toplum psikologların esasında “deli doktoru” olmadığının bilincindedir. Herkesin hayatında zaman zaman destek alması gereken durumlar oluyor. İşte bu durumlarda psikoloji eğitimi almış uzmanlara danışmak hem süreci rahat aşmanıza hem de güvenilir biri ile sorununuzu paylaşmanıza yardımcı olur. Sanat Terapisi grup halinde, bireysel olarak

Ailede Sanat Terapisi

Ailede sanat terapisi, son yıllarda, aile terapisi kuramlarının gelişiminin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Kuramın gelişimi, aile terapisinde sanatsal ifade biçimlerini kullanan terapistlerin ilgisini çekmiştir. Aile sisteminin, ebeveyn çocuk ilişkisinin ve çiftlerin ilişkisinin sanatla değerlendirilmesi ve araştırılmasına yönelik bütünlüklü terapi kurgusu oluşturmak için, PSIKODINAMIK, HÜMANIST, YAPISAL, STRATEJIK, ÇÖZÜM ODAKLI VE SISTEM YAKLAŞIMI gibi pek çok

Sanatla Terapi ve Yaratıcılık

Sanat hınzır ve utangaç bir dışavurumcudur. Evrendeki 7 ses ve 7 rengin etkileşiminden doğan sihir insanın da hallerini yansıtır ve… ” Sanat terapileri ve sanatla çalışmalar, uygulamalı psikoloji hizmetleri içinde gerek tanıma ve tanımlama, gerekse geliştirme ve değiştirme amaçlarıyla yer alır. Özel yöntemler, teknikler ve problemin niteliklerine duyarlı projelerle uygulanır. SANAT VE PSİKOTERAPİ Sanat ve

Psikoterapi Ne Değildir?

1. PSİKOTERAPİ BİR UZMANIN SİZE TAVSİYELERDE BULUNUP, SİZİN ADINIZA KARARLAR ALMASI SÜRECİ DEĞİLDİR. Birçok danışan psikoterapistinden kendisine tavsiyelerde bulunmasını ve kendisi adına kararlar almasını bekler, ancak psikoterapinin hedefi size kendi seçimlerinizi yapma ve kendi kararlarınızı alma olgunluğuna eriştirmektir. Dolayısıyla Profesyonel bir psikoterapist sizin adınıza karar vermez.  2. PSİKOTERAPİ SADECE ÇOCUKLUĞUNUZU ANLATMA SÜRECİ DEĞİLDİR. Psikoterapistin bağlı olduğu bilimsel

Psikoterapinin Tanımı

Psikoterapi, çok geniş anlamda, ruhsal yollarla yardım ve iyileştirme demektir. Bu tanıma göre bütün eğindirim (telkin), inandırma (ikna), davranışı ve kişiliği değiştirme yolları psiko­terapi teriminin kapsamına girebilir. Hastayı rahatlatmak için yapılan bir dua, verilen bir muska, düzenlenen bir ilkel tören de psikoterapi sayılabilir. Ancak, hekimlikte ve ruhbilimde kul­lanılan anlamıyla psikoterapi deyince, çağdaş ruh hekimliği ve

Psikoterapi Mitleri

PSİKOTERAPİ İLE İLGİLİ BAZI MİTLER VE YANLIŞ İNANIŞLAR Bir seans ile bütün sorunlarım çözülecek, anlatıp rahatlayınca her şey düzelecek.Böyle bir beklenti ile, sorunların küçümsendiği ya da tek bir seansa çok fazla belirti bağlandığı durumlarda karşılaşılır. Ne yazık ki böyle bir beklenti ne ilaç tedavisi ile ne de psikoterapinin herhangi bir yöntemi ile karşılanamaz. Psikolojik ve

Terapi Nedir? Nasıl Bir Süreçtir?

“Psikoterapi insanın kendini yeniden bulma, keşfetme serüvenidir. Bir yolculuktur.” Dış ve iç stres etkenlerine bağlı olarak fiziksel sağlığın zaman zaman bozulduğu gibi çok daha karmaşık ve soyut bir yapı olan ruhsal sağlığımızda zarar görebilir. Beden ve ruh sağlığı bir bütündür dengede olması önemlidir. Kişinin bozulan ruh sağlığının tekrar işlevsel hale getirilmesi amacıyla belli bir bilimsel

Psikoterapi Türleri Nelerdir?

I. HEKİMİN HASTAYA YAKLAŞIM BİÇİMİ VE TUTUMUNA GÖRE: A. Bastırıcı (Suppressive) B. Destekleyici (Supportive) C. Derinliğine araştırıcı (Explorative) II. RUHSAL BOZUKLUK (PSİKOPATOLOIİ) ANLAYIŞI VE KURAMSAL ÇIKIŞ NOKTASINA GÖRE: A. Psikodinamik temellere dayananlar: a) Psikanaliz, Freud’un geliştirdiği psikanaliz ve bu nun değiştirilmiş, uyarlanmış biçimleri b) Freud’dan yöntemce büyük ayrılma göstermeyen fa­kat kuramsal açıdan ayrılıkları olan analiz

Kendinizle Baş Etmenin Yolları

Siz de yaşantınızda sık sık şu cümleyi kuranlardan mısınız? “Hayat ne kadar da garip, çoğu şeye anlam veremiyorum…”  Hayaller kurarız, kurduğumuz hayallere yaklaştığımız zamanlarda da bazen geri adımlar atarız ya da tam arzu ettiğimiz şeyin gerçekleşmesi süreci ile aramızda çok az bir mesafe kalmışsa ilginç bir şekilde harekete geçmemeyi tercih edebiliriz. Arzularımızın hayata geçmesine çeyrek

Hipnoz Nedir?

Hipnoz Nedir? Hipnoz, bakışla, sözle veya bazı yardımcı nesneler kullanılarak, telkin ile oluşturulan özel bir bilinç hâlidir. Bir başka deyişle bir trans hâlidir. Bu trans sırasında, kişi çevreden gelen tüm (ses, ışık, koku vb.) uyaranlara kendini kapatır veya aldırmazken, hipnoz yapan kişinin telkinlerini artmış bir dikkatle dinler, anlar ve gönüllü katılımla uygular. Hipnoterapi Nedir? Hipnoz

İyi Psikoterapist Kimdir?

Bu konuda psikoterapistin kişisel özellikleri, mezun olduğu okulu, aldığı eğitimleri, bağlı olduğu meslek örgütü, mesleki tecrübesi, kültürel altyapısı, insani ve etik yönü oldukça önem arz etmekle beraber her danışan için “İYİ PSİKOTERAPİST” kavramı farklılık gösterebilir. Bir danışan için çok iyi kabul edilen psikoterapist bir başkası için vasat ya da yetersiz görülebilir. Burada önemli olan nokta psikoterapist ile danışanın kurduğu

Psikoterapi Her Zaman Faydalı Mıdır?

Psikoterapinin işe yaraması için en önemli unsur kişinin psikoterapi sürecine inanması ve psikoterapiye gönüllü bir şekilde gelmesidir. Aksi takdirde psikoterapist ne kadar da profesyonel olursa olsun kişiye faydalı olma şansı azalır. Kişi değişime inanıp kendi isteğiyle psikoterapiye geldiği zamanlarda ise bunun işe yaraması için en önemli etken psikoterapistin yaklaşımıdır. Terapist ve danışan arasında terapötik ittifak