Psikiyatrik Hastalık Nedir?

BY: admin

Psikiyatri Uzmanlığı

Yorumlar:Yorum yapılmamış

Psikiyatrik hastalıklar duygu-düşünce-davranışlarımızı etkileyen ve psikolojik, sosyal-toplumsal veya biyolojik nedenlerle ortaya çıkan hastalıklardır.
Tüm hastalık durumlarında olduğu gibi psikiyatrik hastalıklar:
Belirtiler süreğendir;
Depresyon hastalarında belirtilen belirtilerin çoğu son 2 haftadır, hemen hergün ve günboyu mevcuttur,
Belirti ve bulgular ortaya çıkartırlar.
Depresyonda, karamsarlık, hayattan zevk alamama, isteksizlik, uykusuzluk, unutkanlık, halsizlik, iştahsızlık, baş ağrıları, vücut ağrıları, uyuşmalar, iç sıkıntısı ölüm isteği-yaşamdan bıkma, gibi belirtiler görülür,
Bireyde belirgin sıkıntı, gerginlik ve tahammülsüzlük yaratır.
İşinde/okulunda, ev hayatında, ilişkilerinde-evliliğinde sorunlar ortaya çıkmasına neden olur.
Daha önceki işlevsellik düzeyinde bozulma, değişiklik vardır.
Özel, sosyal ve iş hayatı olumsuz yönde etkilenir.