Psikoterapi Türleri Nelerdir?

BY: admin

Psikoterapi

Yorumlar:Yorum yapılmamış

I. HEKİMİN HASTAYA YAKLAŞIM BİÇİMİ VE TUTUMUNA GÖRE:

A. Bastırıcı (Suppressive)
B. Destekleyici (Supportive)
C. Derinliğine araştırıcı (Explorative)

II. RUHSAL BOZUKLUK (PSİKOPATOLOIİ) ANLAYIŞI VE KURAMSAL ÇIKIŞ NOKTASINA GÖRE:

A. Psikodinamik temellere dayananlar:

a) Psikanaliz, Freud’un geliştirdiği psikanaliz ve bu nun değiştirilmiş, uyarlanmış biçimleri
b) Freud’dan yöntemce büyük ayrılma göstermeyen fa­kat kuramsal açıdan ayrılıkları olan analiz okulları (Jung, Adler, Rank, Horney, Sullivan..)
c) Psikanalitik nesne ilişkileri kuramı (Klein, Fair bairn. Kernberg..), psikanalitik benlik psikolojisi (Hart-mann, Rapaport, Erikson…), psikanalitik özbenlik (kendilik, self) psikolojisi (Kohut..)

B. Öğrenme ilkelerine dayanan davranışçı psikoterapi türleri:

Sistematik duyarsızlaştırma (systematic desensitization, vole), alıştırma (exposure), itici koşullama (aversive training), olumlu pekiştirme ve söndürme (positive reinforcement and extinction) vb.

C. Bilişsel psikopatoloji, bilgi işlemleme (Information pro-cessing), sosyal psikoloji ilkelerine dayananlar, (bilişsel sağaltım- cognitive therapy)

D. Varoluşçu (existential) ve görüngü-bilimsel (phenomeno-logic) temellere dayananlar, (Binswanger, Minkowski, Frankl, Strauss…)

III. SAĞALTIM DURUMUNUN BİÇİMİ VE YAPISINA GÖRE

A) Bireysel (individual) psikoterapi
B) Küme (group) psikoterapisi
C) Psikodrama
D) Oyun Psikoterapisi
G) Aile Psikoterapisi