İyi Psikoterapist Kimdir?

BY: admin

Psikoterapi

Yorumlar:Yorum yapılmamış

  • Bu konuda psikoterapistin kişisel özellikleri, mezun olduğu okulu, aldığı eğitimleri, bağlı olduğu meslek örgütü, mesleki tecrübesi, kültürel altyapısı, insani ve etik yönü oldukça önem arz etmekle beraber her danışan için “İYİ PSİKOTERAPİST” kavramı farklılık gösterebilir.
  • Bir danışan için çok iyi kabul edilen psikoterapist bir başkası için vasat ya da yetersiz görülebilir.
  • Burada önemli olan nokta psikoterapist ile danışanın kurduğu güvene dayalı ilişki ve aralarında oluşturdukları psikoterapiye yönelik ittifaktır.
  • Psikoterapi kişinin hayatı farklı yönleriyle de görmeniz de yardımcı olan ve hedefe yürümenizi sağlayan son derece faydalı bir tekniktir. Siz izin verdiğiniz sürece TERAPİSTİNİZ size yardım edebilir…