Sizler için derlediğim birbirinden değerli kitaplar...

  • NEVROZLAR 1  Doç. Dr. Celal Odağ

Anamnez alma,
Yapısal kuram,
Dürtüsel kuram,
Savunma,
Direnç,
Prognostik ölçütler,
Kişilik yapıları

  • NEVROZLAR 2  Doç. Dr. Celal Odağ

Nevroz kavramı,
Depresif/obsesif kompülsif/ histerik nevrozlar,
Anoreksi/bulimia
Kendilik (self) ve kimlik (identite) kavramları
Örselenme

  • İNTİHAR (ÖZKIYIM)  Doç. Dr. Celal Odağ

Kitap yazarın yıllar yılı özkıyım tehlikesinde olan ya da kendilerine kıymış  hastalarla yaptığı acılı deneyimlerine ve kendi hastalarını özkıyım eylemiyle yitirmiş asistan ve klinisyenlere verdiği denetimlere dayanmaktadır..
Söz konusu deneyimler edebiyattan olgularla (Stefen Zweig, Anna Karenina, Madam Bovary) tamamlanmaktadır.

  • ERGENLER Doç. Dr. Celal Odağ
  • PSİKOPATOLOJİ VE PSİKANALİTİK TEKNİK Ayhan Eğrilmez ve Işıl Vahip
  • KAYIPTAN SONRA YAŞAM  Vamık Volkan ve Elizabeth Zintl
  • ÖZSEVİNİN DOKUSU Vamık Volkan
  • PSİKOTERAPİDE NESNE İLİŞKİLERİ Vamık Volkan AĞIR KİŞİLİK BOZUKLUKLARINDA PSİKOTERAPÖTİK STRATEJİLER Otto F. Kernberg

PSİKOTERAPİ

Vamık D. Volkan

Kanbağı- Etnik Gururdan Etnik Teröre

Bağlam Yayıncılık Vamık D. Volkan

Türkler Ve Yunanlılar Çatışan Komşular

Bağlam Yayıncılık Vamık D. Volkan/ Norman İtzkowitz

Ölümsüz Atatürk

Bağlam Yayıncılık Norman Itzkowitz/ Vamık D. Volkan

Kozmik Kahkaha Psikanalitik Öyküler 1

Okuyanus Yayın Vamık D. Volkan

Atlarla Yaşayan Kadın Psikanalitik Öyküler – 2

Okuyanus Yayın Vamık D. Volkan

Kusursuz Kadının Peşinde

Okuyanus Yayın Vamık D. Volkan

Müzikterapi/Ruh Sağlığı İçin Müzikle Tedavi

Timaş Yayınları Dr. Adnan Çoban

Bilişsel Terapi Ve Duygusal Bozuklukları

Litera Yayıncılık Aaron T. Beck

Ruh Yoluyla Tedavi

İmge Kitabevi Yayınları Stefan Zweig

Günlük Yaşamın Psikoterapisi

Beyaz Yayınları Nossratt Peseschkian

Irvin D. Yalom

Annem Ve Hayatın Anlamı

Kabalcı Yayınları Irvin D. Yalom

Aşkın Celladı

Remzi Kitabevi Irvin D. Yalom

Bağışlanan Terapi

Kabalcı Yayınları Irvin D. Yalom

Bugünü Yaşama Arzusu

Kabalcı Yayınları Irvin D. Yalom  

Divan

Ayrıntı Yayınları Irvin D. Yalom

Grup Psikoterapisinin Teori Ve Pratiği

Kabalcı Yayınları Irvin D. Yalom

Her Gün Biraz Daha Yakın

Kabalcı Yayınları Irvin D. Yalom

Kısa Süreli Grup Terapileri

Kabalcı Yayınları Irvin D. Yalom

Varoluşçu Psikoterapi

Kabalcı Yayınları Irvin D. Yalom

PSİKOLOJİ

Psikoloji (Zihin Süreçleri Bilimi)

Alfa Yayınları Sibel Ayşen Arkonaç

İnsan Olmanın Psikolojisi

Kuraldışı Yayınları Abraham H. Maslow

Kadın Psikolojisi

Cem Yayınları Kamuran Şipal/ G. H. Graber

Jung Psikolojisi Ve Tasavvuf

İnsan Yayınları İ. Han-Fernandez/J. Marvin Spiegelman/ Tasnim Fernandez

Yeni Bir Psikoloji

İnsan Yayınları Robert E. Ornstein

Nevrozun Anatomisi

Arıtan Yayınevi Arthur Janov

Psikolojiyi Yerli Yerine Oturtmak

Say Yayınları Graham Richards

İnsan Ruhuna Yöneliş

Say Yayınları Carl Gustav Jung

Analitik Psikolojinin Temel İlkeleri Konferanslar

Cem Yayınları Carl Gustav Jung

İnsanı Anlama Çabası

Ezgi Kitabevi Serpil Aytaç

Psikolojinin Kavramsal Yapısı

Ötüken Neşriyat

Prof. Dr. Yılmaz Özakpınar

Psikolojide İnsan Modelleri

Alfa Yayınları

Psikolojide Bilimsel Yöntem

Çantay Kitabevi Prof. Dr. İ. Alev Arık

Sosyal Psikolojiye Giriş 2 Cilt

Sosyal Yayınlar Muzaffer Şerif/ Carolyn W. Şerif

Çağdaş Psikolojinin Olağanüstü Başarıları

İnkılap Kitabevi Pierre Daco

Medikal Psikoloji

Sahhaflar Kitap Sarayı Prof. Dr. M. Müfit Uğur

Sosyal Psikoloji

Jean Maisonneuve, Çeviren: Evin Aktar, Dost Kitabevi

Anılar, Düşler, Düşünceler

Can Yayınları Carl Gustav Jung/Aniela Jaffe

Gençlik Tutkusu

Payel Yayınları Wilhelm Reich

Nevroz Sorunları

Say Yayınları Alfred Adler

Yaşama Sanatı

Say Yayınları Alfred Adler

Yaşamın Anlam Ve Amacı

Say Yayınları Alfred Adler

Yaşamsal Sorunlar

Say Yayınları Alfred Adler

Psikolojik Aktivite

Say Yayınları Alfred Adler

Bireysel Psikolojisi, Sosyal Roller Ve Kişilik

Türkiye İş Bank. Yay. Alfred Adler

Desen Mi, Demesen Mi?/Ruh Halleri Üzerine

Okuyanus Yayın Yıldırım B. Doğan/ Cem Mumcu

Psikoloji Sözlüğü

Bilim Ve Sanat Yayınları Selçuk Budak

Genç Erkek Psikolojisi Ve Cinselliği

Hayat Yayınları Psikolog Tuncel Altınköprü

Kusursuzluk Çabası & Yetersizlik Duygusu

İz Yayıncılık Kollektif/Ahmet Aydoğan

Aşiyan’daki Kahin / Tevfik Fikret’in Melankolik Dünyası

Okuyanus Yayın Serol Teber

Hayat

Metis Yayınları Engin Geçtan

Babaya İsyan/Sosyopsikanalitik Bir Deneme

Cem Yayınları Gerard Mendel

Bilinçdışı Ve İnsan

Cem Yayınları Jean Paul Charrier

Buradan Böyle / Hayatın Psikososyopolitiği

Okuyanus Yayın Erol Göka

Bir Genç Kızın Dramı Büyücüye Gitti Hayatı Değişti

Psikolog Mustafa Topkara, Popüler Yayınları

Yeter Ki Sen İste

Füsun Saka, Selis Kitaplar

Olmak Cesareti

Karakalem Yayınları Dr. Kemal Sayar

Ruhsal Çatışmalarımız

Öteki Yayınları Karen Horney

 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR

Ruh Sağlığı Ve Bozuklukları

Nobel Yayın Dağıtım Prof. Dr. M. Orhan Öztürk

Çocuklarda Depresyon

Özgür Yayınları Jeffrey A. Miller

Çocuk Ruh Sağlığı Ve Gelişimi

Nobel Yayın Dağıtım Fatma Gül Cirhinlioğlu

Çocuklarda Ruh Sağlığı

Nobel Yayın Dağıtım Yrd.Doç.Dr. Nurten Sargın

Psikanaliz Açısından Çocuk Eğitimi

Cem Yayınları Louis Corman

AQ Otistik Zeka Ve Seviyeleri Otizm

Sistem Yayıncılık Dr. Selvi Borazancı Persson

Çocukluk Travmaları

Alfa Yayınları Ursula Markham

Çocuk Ve Gençlerin Cinsel İstismarı

Doruk Yayınları Sedat Topçu

Çocukta Zihinsel Gelişim

Cem Yayınları Jean Piaget

Ergenlik Dönemi Ve Sorunları

Epsilon Yayınları Uzm. Dr Osman Abalı

Ergenlerde Madde Kullanım Bozukluklarına Yaklaşım Kılavuzu

Iq Kültür Sanat Yayıncılık Doç.Dr. Kültegin Ögel/ Sevil Taner/ Ceyda Yılmazçetin

Temel Psikiyatrik Sendromlar / Moleküler Biyoloji, Farmakoloji Ve Elektrofizyolojiden Öğrendiklerimi

Çantay Kitabevi Mehmet Kemal Arıkan

Depresyon Atlası

Okuyanus Yayın Andrew Solomon

Duygudurum Bozukluklarında Atipik Antipsikotik Kullanımı

Okuyanus Yayın

Melankoli “Normal Bir Anomali”

Say Yayınları Serol Teber

Bütün Yönleriyle Depresyon

Gendaş Yayınları Prof. Dr. Yusuf Alper

Depresyon

Morpa Kültür Yayınları Dr. Kwame Mckenzie

Depresyon

İletişim Yayınları Levent Mete

Depresyon Ve Başaçıkma Yolları

Remzi Kitabevi Ivy M. Blackburn

Mayo Clinic Depresyon

Güneş Tıp Kitabevi Keith Kranlinger

Mutsuz Çocuk Çocukluk Ve Ergenlik Döneminde Depresyon

Remzi Kitabevi Uz. Dr. Eyyüb Sabri Ercan/ Prof. Dr. Atilla Turgay

Herkes İçin Depresyon El Kitabı

Hyb Yayınları Brain Quinn

Kadın Ve Bitmek Bilmeyen Gücü / Depresyon Hastalığını Yaşayan

Yenda Türkan Issa

Depresyon

Altın Kitaplar Özcan Köknel

İntihar

Cem Yayınları Emile Durkheim

İntihar

Cahide Günay, Erişim Yayıncılık

Bir Şizofreni Anlamak

Doruk Yayınları Silvano Arieti

Şizofreni

İletişim Yayınları Levent Mete

Şizofreni

Hyb Yayınları

Şizofreni Ve İlkel Ruhsal Durumlar

Hyb Yayınları

Şizofreni Anlamak

İmge Kitabevi Yayınları Mehmet Kemal Arıkan

Şizofreni: Sesler Yüzler Öyküler

Okuyanus Yayın Doç. Dr. Haldun Soygür

Bir Şizofren Kızın Güncesi

Yol Yayınları M. A. Sechehaye

Çağımızın Nevrotik Kişiliği

Doruk Yayınları Karen Horney

Psikoloji Ve Ruhsal Hastalık

Birey Yayınları Michel Foucault

Hoşça Kal Panik

Gendaş Yayınları Prof. Dr. Erhan Bayraktar

Kaygı Bozuklukları/Kaygı Fobiler Ve Panik Ataklar

Alfa Yayınları Elaine Sheehan

Panik Atak Endişe Kıskacından Nasıl Kurtulursunuz

Kuraldışı Yayınları Shirley Babior/ Carol Goldman

Panik Ataklardan Kurtulmanın Yolları

İnkılap Kitabevi Shirley Swede/ Seymour Sheppard Jaffe

Bastırılan Kişiliğimiz Depresyon Ve Panik

Nesil Yayınları Dr. Nihat Kaya  

Panik Atak

Etki Yayınları Berna Tamer

Takıntılar

Timaş Yayınları, Oğuz Tan, Dr.

Kendinizle Barışık Olmak

Timaş Yayınları, Nevzat Tarhan, Prof. Dr.

Sosyal Fobi

Timaş Yayınları, Yıldız Burkovik

Makul Çözüm

Timaş Yayınları, Nevzat Tarhan, Prof. Dr.

Mutluluk Psikolojisi
Timaş Yayınları, Nevzat Tarhan, Prof. Dr.

‘Zor Kişilikler’le Yaşamak

İletişim Yayınları François Lelord/ Christophe Andre

Bağımlılık

Altın Kitaplar Özcan Köknel

Dolu Dolu Yaşamak

Altın Kitaplar Özcan Köknel

Kimliğini Arayan Gençliğimiz

Altın Kitaplar Özcan Köknel

Kötü Ruh’tan Ruh Sağlığı’na

Alfa Yayınları Özcan Köknel

Şiddet

Altın Kitaplar Özcan Köknel

Yaşamın Zaferi

Altın Kitaplar Özcan Köknel

Günlük Hayatta Ruh Sağlığı

Alfa Yayınları Özcan Köknel

İnsanı Anlamak

Altın Kitaplar Özcan Köknel

Kişilik

Altın Kitaplar Özcan Köknel

Korkular

Altın Kitaplar Özcan Köknel

Zorlanan İnsan

Altın Kitaplar Özcan Köknel

Unutkanlık Ve Bunama

Morpa Kültür Yayınları Christopher N. Martyn

Mayo Clinic Alzheimer Hastalığı

Güneş Tıp Kitabevi Ronald Petersen

Sorular Ve Cevaplarla Alzheimer

Kapital Medya Hizmetleri A.Ş. Harry Cayton/ Dr. Nori Graham/ Dr. James Warner