ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

BY: admin

Psikiyatri Yazıları

Yorumlar:Yorum yapılmamış

TANIM: Zekada,görme ve işitmede bir sorun olmamasına rağmen;algılamada, düşünmede, kendini ifade etmede,sözlü dili kullanmada, okuma-yazma ya da matematik becerilerinde gözlenen çok boyutlu bir bozukluktur.

ÖZELLİKLERİ

Öğrenme güçlükleri gelişimin bir çok alanını etkileyebilir.Bu çocuklar,bazı alanlarda zorluklar yaşarken diğer faaliyetlerde yaşıtlarından daha üstün becerilere sahip olabilirler.

Düşünce, duygu ve davranışlarını yeterli derecede denetleyemezler, düşünmeden harekete geçerler.Tez canlı, sabırsız, tepkisel ve heyecanlı olabilirler.

Bazılarında karşı gelme, davranış sorunları ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu görülebilir.

Motivasyonları  çok düşüktür.

Bazılarında el becerileri yaşıtlarına göre  daha az gelişmiştir. Örneğin ; yazıları bozuk, sakarlıkları daha çoktur.

Bazı çocukların dikkat süreleri azdır.Çoğunda dikkat dağınıklığı, dikkatlerini yoğunlaştıramama görülür.

Uzaklık – derinlik boyut algısı zayıftır.

Görsel ayrımlaştırma yetenekleri zayıftır. Harfleri karıştırır, ters yazarlar.

Görsel figür – zemin ayırt etme güçlüğü yaşarlar. Harf – kelime – satır atlarlar.

İşitsel  ayrımlaştırmada güçlük yaşarlar.işittikleri bazı harfleri karıştırırlar (f- v, b-m )

Gecikmiş  dil gelişimi  ve artikülasyon sorunları vardır.

Yön bulma sorunları  yaşarlar.

Sağ – sol  ayırt etmede, mesafe tahmininde güçlük çekerler.

Dün – bugün, önce – sonra kavramlarını, saati öğrenmede güçlükleri vardır.

Okumayı sökememe, yavaş ve hatalı okuma, yazı hataları ve yazının grafik bozukluğu görülür.

Çocukta ; bezginlik, kendini güvensiz ve değersiz hissetme, yeterince zeki olmadığını düşünme, kavgacılık , çabucak alınma  vb. duygusal problemler gözlenebilir.

Fizyolojik yakınmalar ortaya çıkabilir (baş ağrısı, bulantı, karın ağrısı vb.) ya da okula gitmede isteksizlik  gözlenebilir.

Özel Öğrenme Güçlüğü  olan çocuklar,  algılanan bilgileri  sıralama, kullanma ve ortama göre yorumlama  konusunda problem yaşarlar. Bu bilgilerin bellekte  tutulması konusunda zorlanırlar. Kazanılan bilgilerin kullanımında sorun varsa çocuk  kendiliğinden konuştuğunda akıcı ve düzgün konuşurken , sorulara yanıt vermede  aynı beceriyi gösteremez ve tutuklaşır.

Unutkan olabilirler. Okulda kalemlerini, defterlerini, ödevlerini unuturlar.

Sakar ve dalgın olabilirler.

Çarpım tablosunu öğrenmede güçlük çekerler.

Görsel  algılama ve organizasyon güçlüğü nedeniyle toplama yerine çarpma yaptığı, toplamaya soldan başladığı görülür.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (ÖÖG) OLAN ÇOCUKLARIN

ÖĞRETMENLERİNE  ÖNERİLER

  ÖÖG olan bir çocukla karşılaştığınızda ailesiyle işbirliği yaparak, çocuğun sınıf içindeki durumundan ve gözlemlerinizden aileyi haberdar etmelisiniz.

  Ön sıralarda oturtmak sizi ve dersi takip açısından çocuğa kolaylık sağlayacak, daha aktif olarak derse katılmasına yardımcı olacaktır.

  Bilgiyi kazanıp kazanmadığını sınamanın en iyi yolu, daha iyi öğrendiği yöntemden faydalanmaktır. ÖÖG olan çocukların bazıları görerek,  bazıları işiterek daha kolay öğrenmektedir. Örneğin;  ağır yazıyor ve yetiştiremiyorsa, sözlü sınav yaparak bilgiyi edinip edinmediğini saptayabilirsiniz. Tam tersi motor becerileri iyi, ancak ifade edici dil becerisi iyi olmayan öğrencinizin bilgisini; tahtaya yazmasını isteyerek sınayabilirsiniz.

  Zayıf yönlerine odaklanarak onu hayal kırıklığına uğratmaktansa, güçlü taraflarını ön plana çıkarabilirsiniz.

  Ödevleri başarabileceği ölçüler içinde verebilir,  böylece zorlamanın etkisini azaltarak, adım adım kolaydan zora geçişi sağlayabilirsiniz.

  Bu çocukların çoğu,  kolay anlayabilecekleri, kısa kelimelerden oluşan, detaysız ve kesin yönergelere ihtiyaç duyarlar.

  Kolaylıkla seçim yapamadıkları için sıklıkla yönlendirilmelidirler.

  Pek çok sembolü birbirine karıştırırlar (harf,rakam,işaret vb.). Bu durumda tahtadan bakarak bir şeyler kopya etmek bu çocuklar için güçtür. Bu konuda ona diğer çocuklara nazaran daha toleranslı davranmak gerekir.

  Arkadaşları tarafından sıklıkla reddedilirler. Gruba dahil olmaları konusunda onlara yardımcı olabilirsiniz.

  Bazı görevleri tek başlarına yapmayı tercih edebilirler.  Başkaları ile çalışmayı zor buluyorsa bunu görmezlikten gelebilir, yalnız çalışması için fırsatlar verebilirsiniz.

  Bilgileri aktarırken konuları daha çekici hale getirmek için modeller, objeler, resimler kullanarak anlatabilirsiniz.

  Öğrendiği konuların devamlılığı ve sürekliliği korunmalıdır.  Bir konudan başka bir konuya geçerken bir önceki konuyu tam olarak öğrenip öğrenmedikleri konusunda dikkatli olunmalıdır.

  Öğrencinizin öğrenme hevesini destekleyebilirsiniz. Bilgiyi kazanmanın en önemli faktörü motivasyondur. Öyleyse;  öğrencinizin  güçlü  yönlerini sınıf içinde vurgulayarak, başarabileceği  ödevlerden başlayarak, sorumluluk vererek, onun sınıf içinde kendine güvenini artırabilir ve öğrenmeye istekli hale getirebilirsiniz.

  Başarması için baskı yapılmadan destek olunmalıdır.

  Çocuğun ilgi duyduğu konular belirlenmeli ve öğretmeye bu noktalardan başlanmalıdır (resim yapma, çizgi roman okuma vb.).

  Her çalışma sonunda bütün hatalarını tek tek göstermektense, birkaç çalışma sonunda genel hatalar üzerinde durulmalı ve yorum yapılmalıdır.

  Çalışmalar sırasında öğrenilenler çok fazla tekrar edilerek pekiştirilmeli, daha  önceki öğrenilenler unutulabileceğinden anlayış gösterilmelidir.

  Sakin,sabırlı ve anlayışlı olunmalıdır.

  Çocuğun yazı yazarken satır aralıkları bırakarak yazması sağlanmalı, çizgili defter kullanılmalıdır.

  Çocuğun yaptığı yanlışlar çarpıcı renklerle işaretlenmemelidir.(Çocuğun cesareti kırılabilir)

  Kurallar konulmalı ve uygulamada istikrarlı ve tutarlı olunmalıdır.

  Dikkatlerini çok kısa süre toplayabildiklerinden, daha kısa görevler verilmeli ve sık sık kontrol edilmeli, etkinlikler mümkün olduğunca basitleştirilmelidir.

  Etkinlikler esnasında çocuğun sağını-solunu ayırdetmesine yardımcı olunmalıdır.

  Okurken satır takibini kalemle, cetvelle ya da parmakla yapması sağlanmalıdır.

  Okuma-yazma öğretiminde parçadan bütüne (tümevarım)  yöntemi kullanılmalıdır.

  Noktaları birleştirerek şekil-resim oluşturma çalışmaları yapılabilir.

  Eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeler kullanılarak çalışmalar yapılabilir.

  Basit atasözleri öğretilerek ne anlattığı tartışabilinir.

  Kelimelerin cümledeki yerleri değiştirilerek çocuktan düzenlemesi istenebilir.

  Çeşitli konularda çocuğun kendi gözlem ve yorumlarını anlatabilmesine fırsat verilmelidir.  

  Kendi yorumlarını katamadığı durumlarda , bu yorumları alabilmek için çocuğa sorular  sorulmalıdır.

  Basit şiirleri öğrenmesi sağlanabilir.

En önemlisi onun farkında olduğunuzu, onun değerli bir insan olduğunu hissettirmenizdir. Gösterdiği her çaba ve başarıyı sevginizle ödüllendirebilirseniz, sevginizi  hissederse çabalarınızın ve sabrınızın meyvesini çabuk alabilirsiniz. Onu kazanmayı, topluma kazandırmayı  başarabilirsiniz !…

Bursa Rehberlik ve Araştırma Merkezi

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (ÖÖG) OLAN ÇOCUKLARIN AİLELERİNE ÖNERİLER

  Çocuğunuzun bu güçlüğünü olduğu gibi kabul edin.Bu güçlüğün yapısal ve işlevsel bir sorundan kaynaklandığını unutmayın.

  Çocuğunuzun pek çok işi başarabileceğini unutmayın ve onun kendisini değerli bir birey olarak hissetmesine engel olmayın.

  Başarması için baskı yapmadan, yapabileceği basit işlerden başlayarak, onun zoru başarmada istekli olmasını sağlayabilirsiniz.

  Öğrenmeyi etkileyen unsurlardan biri, yapabildiğini görerek yaptıklarından zevk almaktır. Kolaydan zora doğru adım adım gidip başarısını destekleyerek de çalışmayı oyun kadar zevkli hale getirebilirsiniz.

  Çalışmaya çocuğun hoşuna giden ders ya da etkinliklerden başlayın.(Resim yapma, yap-boz oyunları vb.)

  Çocuğunuzu okulla ilgili soru yağmuruna tutmayın. Zaten, sorunu olan bu alanda yaşadığı başarısızlığı evde gündeme getirmekten kaçınacaktır. Bekleyin ve sabırlı olun.

  Özel Öğrenme Güçlüğünün üstesinden gelmesi için psikolojik destek ve eğitim yöntemlerinden yararlanması için olanak sağlayın.

  Günlük yaşam programınızı çocuğunuzla birlikte önceden planlayın; çocuğunuz ne zaman, ne yapacağını önceden bilsin. Yemek, uyku,  ders, okul, oyun gibi etkinliklerde  düzenlilik sağlayın.

  Koyduğunuz kuralları uygulamada kararlı ve tutarlı olun. Kuralların kesin, net ve açık olması gerekir.

  Öğretmenle işbirliği içinde olun. Hergün öğretmen tarafından verilen ödevleri takip edin.

  Diğer çocuklarla kıyaslamayın. Bu çocukları ürkütür, korkutur ve endişelendirir. Kendine olan güvenini zedeler. Her çocuk kendisi olabildiği ölçüde doğru davranır. Çocuğunuzun kendisi olmasına izin verin.

  İyi yaptığı her iş için övgü ile teşvik edin. Ancak övgüler yerinde ve dozunda olsun.

  Özel bir çalışma ortamı hazırlayın. Odada fazla eşya, oyuncak, duvarlarda tablo, poster vb. gibi uyaranların olmamasına dikkat edin ve hep aynı ortamda çalışmasını sağlayın.

  Kolay anlayabileceği,  kısa kelimelerle konuşun.

  Çok fazla tekrar yapın.

  Bazı çocuklar işiterek, bazıları görerek daha iyi öğrenirler. İşiterek daha iyi öğrenen bir çocuğa, konuyu siz anlatarak ya da okuyarak yardımcı olabileceğiniz gibi bir teyp kasetinden de yararlanabilirsiniz.

  Görerek daha iyi öğrenen çocuğun yazarak ya da görsel mesajlar alarak örneğin;bilgi- sayar yardımıyla öğrenmesine yardımcı olabilirsiniz.

  Çalışma sürelerini kısa tutun. Dikkati dağıldığında çalışmaya ara verin.

  Noktaları birleştirerek  şekil ve resim yapma oyunları oynatın.

  Yön ile ilgili kavramları her durumda pekiştirin. (Üstünü giydirirken;sağ kolunu giy,şimdi sol kolunu giy. Masada otururken;soldaki kitabı ver…..sağdaki tuzluğu uzat vb.)

  Çocuğun hergün kullandığı yolların dışında başka yollardan da eve gelmesini sağlayın.

  Adres,telefon numarası,doğum günü tarihlerini vb. hatırlayıp  söylemesini sağlayın.

  Bir olayı,bir hikayeyi,bir masalı anlatan seri haldeki resimleri anlam sırasına göre dizmesini isteyin.

  Gazete ve dergilerden ilgisini çeken resimleri kesmesini sağlayın.

  Basit atasözleri öğreterek  ne anlama geldiğini sorun.

  Eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeleri öğretin.

  Birbirleriyle kafiyeli kelimeleri bulmasını sağlayın. (Kabak-tabak vb.)

  Kelimedeki bir harfi çıkartıp ya da değiştirip yeni bir kelime oluşturmasını isteyin. (Baba-kaba ya da baba-aba gibi)

  Çocuğa üç boyutlu modeller yaptırın. (Kartondan küp yapma,silindir yapma vb.)

  Çeşitli konularda çocuğun gözlem ve yorumlarını anlatabilmesine fırsat verin.

  Aynı ya da benzer çalışmalarda hatalarını tek tek göstermek yerine birkaç çalışma sonunda gösterin. Hatalarını açıklayıp yorumlayın.

  Çocuğa gözlerini kapattırıp ne gördüğünü sorun. Doğadaki renk ve şekilleri hayal etmesini isteyin ve bunları anlatmasını sağlayın.

  Çocuğunuzun yapması gereken işleri siz yapamaya çalışmayın. Çocuğa sakat ya da kötürüm muamelesi yapmayın.

  Çocuğunuza sağ-sol,alt-üst,ön-arka gibi kavramlarda anlamasını kolaylaştıracak yollar, ipuçları, benzerlikler, bağlantılar kurmasını öğretin. Yaşına göre bunları zaten bilmesi gerekir diye düşünüp ona kızmayın.

  Zaman zaman aile fotoğraflarına bakılarak yaşantıları hatırlatın ve anlattırın.

  Çocuktan doğadaki ve çevresindeki sesleri (tren,araba,hayvan sesi vb.) taklit etmesini isteyin.

  Çocuğa basit krokiler çizilerek üstünde yön takibi yaparak ilerlemesini isteyin(sağa git,soldaki sokağa dön.vb.)

  Yapamadığı şeyler için bağırıp kızarak eline ayağına dolaştırmayın.

Bursa Rehberlik ve Araştırma Merkezi

SIRAYA KOYMADA SORUN YAŞAYAN Ö.Ö.G.’ Lİ ÇOCUKLAR

Özel Öğrenme Güçlüğü belirlenmiş ve sıraya koyma da sorun yaşayan öğrenciler işleri sırayla yapma ve zamana ayak uydurmakta zorluk yaşarlar.Bu nedenle en çok zorlandıkları alanlar;

  Birçok şeyi kolay yoldan yapmak,

  Alfabeyi sırasıyla ezberlemek,

  Çok adımlı talimatları takip etmek ve hatırlamak,

  Düşüncelerini tutarlı adımlarla sözel olarak sunmak,

  Ödevini zamanında teslim etmek,

  Haftanın günlerini, ayları, mevsimleri sırasıyla öğrenmek,

  Çarpım tablosunu ezberlemek,

  Saati öğrenmek,

  Matematik problemlerinde işlem basamaklarını sıralamak,

  Zaman kavramlarını önce ve sonra gibi doğru kullanmak,

  El yazısıyla yazı yazmak,

  Bir deneyin sonuçlarını rapor etmek,

  Bir olayı anlatırken olaylar zincirini doğru şekilde anlatmak,

  Masal ve hikayenin konusunu takip etmek ve anlatmak,

  Tarihi olayları sırasıyla hatırlamak,

  Bir yere vaktinde yetişmek,

  Ödevini, yapmaya oturduğunda nereden nasıl başlayacağını bilmek,

  Bir görevi yerine getirebilmek için ardışık adımlara bölmek vb. gibidir.

SIRAYA KOYMAYA İLİŞKİN SORUN YAŞAYAN ÖĞRENCİLERLE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Bu çocuklarla yapılacak çalışmaların amacı; zayıf yönlerinin farkına varmaları, problem çözmeyi ve uygulama yollarını bulmalarını sağlamak olmalıdır.

  Talimatlar basamak basamak,  tek tek söylenmeli.

  Bir dizi ardışık düzenlemeyle karşı karşıya kaldığında, ondan istenenleri tekrar etmesinin sağlanmalı.

  Günler, aylar ve mevsimlerin, resimlerle görselliğe dayalı olarak  adım adım öğretme çalışmaları yapılmalı.

  Önce ve sonra, sabah ve akşam gibi zaman kavramları üstünde çalışılmalı.

  Zaman çizelgeleri yapılmalı ve yaşayışını sıraya koyabilmesi sağlanmalı.

  Proje ve ödevleri için başlama ve bitirme arasındaki süreci ile ilgili zaman çizelgesi yapılmalı,

  Akşamları yapılacak işlerin listesi tutulmalı.

  Matematik problemlerinin işlem adımları sıraya konmalı ve anlayarak yapabilmesi sağlanmalı.

  Matematik ve bilim derslerinde işlemlerle karşılaştığında akış şemaları çizdirilmeli.

  Çarpım tablosu öğretimi ezberden çok, mantıksal ve görsel çalışmalara dayalı olarak yapılmalı.

  Sıra takip eden, çizgi-resim-öykülerle anlamlı sıraya koyma oyunlarından yaralanılmalı.

  Tekerleme söyleme çalışmaları yaptırılmalı.

Bursa Rehberlik ve Araştırma Merkezi

MEKENSAL YETENEKLERDE SORUN YAŞAYAN Ö.Ö.G.’Lİ ÇOCUKLAR

Özel Öğrenme Güçlüğü belirlenmiş ve mekansal yeteneklerde sorun yaşayan öğrenciler uzayda yönünü bulmak, organize olmak ve bütün parça ilişkisini anlamlandırmakta zorluk yaşarlar. Bu nedenle en çok zorlandıkları alanlar;

  Solu sağından ayırmak,

  Bir sayfada sınırlar içinde çalışmak,

  Eşyalarını nereye koyduğunu hatırlamak,

  Ayakkabılarının bağlarını bağlamak,

  Temiz ve düzenli çalışmak,

  Tahtada gördüklerini defterine yazmak,

  Kıyafetlerini düz giymek,

  Kelimeleri bir bütün halinde yazmak,

  Bulunduğu yerin haritasını incelerken kendinin görece nerede olduğunu bilmek,

  Şekillerin görüntüsünü hatırlamak,

  Gideceği yeri bulmak, yön tayin etmek,

  Kroki ve plan çizmek,

  Okuduğunu anlamak,

  Dikkatini kontrol etmek,

  Ödevlerini tamamlayabilmek,

  Resim çizmek,

  Zihninde resim canlandırmak,

  Tamir etmek vb.gibidir.

Bu tür çocukların başka alanlardaki güçlü yönlerinin belirlenip vurgulanmasında fayda vardır.

MEKANSAL YETENEĞE İLİŞKİN SORUN YAŞAYAN ÖĞRENCİLERLE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Bu çocuklarla yapılacak çalışmaların amacı; zayıf yönlerinin farkına varmaları, problem çözmeyi ve uygulama yollarını bulmalarını sağlamak olmalıdır.

  Örneğin bir manzara resminde  bulunan bir çok kuşu fark ederek, göstermesi istenmeli.

  Üzerinde bir ya da birçok geometrik şeklin olduğu resimde dik açıları göstermesi istenmeli.

  Sağ elinle sol omzuna dokun, sol elinle sol kulağını tut, sağ elinle sağ bacağına dokun gibi  çalışmalar yaptırılmalı.

  Objeler ve nesneler üzerinde büyük küçük çalışmaları (Hangisi daha büyük?, en küçük hangisi? vb.) yaptırılmalı.

  Perspektifi olan bir resmin ön kısımda yer alan cisimleri ve bu  resmin arka planında kalan cisimleri fark ederek söylemesi istenmeli.

  Bursa ilinin ilçelerini gösteren haritada bunları tek tek gösterme çalışmaları ve Bursa’nın Türkiye haritasındaki yerini fark etme çalışması yaptırılmalı.

  Puzzle, parça birleştirme oyunlarından yararlanılmalı.

  Harita üzerinde yön çalışmaları yaptırılmalı.

  Evden okula, okuldan eve, evden çarşıya vb. gibi gidiş gelişleri sıraya koyma çalışmaları yaptırılmalı.

  Harflerin doğru ve sırasıyla yazım alıştırmaları ve plastik harflerle çalışma yaptırılmalı.

  Lego oyunlardan yararlanılmalı.

  Şekilleri  çizim çalışmalarında önce böyle, sonra yukarı çıkıyorum, sağa dönüp…. gibi sözlü ifadelerle çalışmalar sağlanmalı.(Böylece şekilleri dilbilimsel biçimlere sokacaklardır.)

  Bilgisayarla çizim, resim, yazı, grafik çalışmaları yaptırılmalı.

  Şekillerin görünüşünü hatırlama çalışmaları yaptırılmalı.

  Bazı derslerde geçen kısaltılmış sembolleri hatırlama çalışmaları yaptırılmalı.

  Tahtadaki yazıyı defterine çekerken ek süre verilmeli.

  Rakamların şekillerini öğrenip yazma, yapıştırma, kopya etme ve plastik rakamlarla çalışmalar yaptırılmalı.

  Geometrik şekilleri kesme ve yapıştırma çalışmaları yaptırılmalı.

  Bu çocuklar eşyalarını sık kaybediyor olabilirler, odaları çok dağınık olabilir, masalarının üzerinde gereksiz bir sürü materyal bulunabilir bu nedenle çalışacak yer bulamazlar.Raf ve kutular etiketlenerek çalışma odası düzenlenmeli.

  Anne-babalar çalışma odasının temizliğini tamamen üstlenebilirler. Böylece çocuğun düzenli malzemelere sahip olmanın tadını çıkarması sağlanmalı.

  Ayakkabı ve terliklerini uygun ayağına giyme çalışmaları yaptırılmalı.

  Ayakkabılarının bağcığını bağlama çalışmaları yaptırılmalı.

  Top atma, tutma ve yakalama çalışmaları yaptırılmalı.

  Gözü kapalı olarak küçük cisimlere dokunma ve ne olduğunu anlama çalışmaları yaptırılmalı.

  Karıştırdığı harfler  için yazı ve kelime çalışmaları yaptırılmalı. (P, b, d.. vb. harflerde sözcük başı, sözcük ortası ve sözcük sonu kullanım çalışmaları)

  Çizgi çalışmaları, noktaları birleştirerek nesne oluşturma çalışmaları yaptırılmalı.

  Anahtarı kilide sokma,açma çalışmaları yaptırılmalı.

  Eşyalarını kaldırırken, bir şeyi bir yere koyarken  nereye koyduğunu içinden fısıldaması sağlanmalı. Örneğin “defterimi alt çekmeceye koydum” gibi.

  • Olayları ve mekanı zihinde canlandırabilmeleri için bir hikayeyi kasetten dinleme çalışmaları  yaptırılmalı. (Radyoda çocuk tiyatroları da dinlenebilir).

Bursa Rehberlik ve Araştırma Merkezi

KAVRAMSAL YETENEKLERDE SORUN YAŞAYAN Ö.Ö.G.’Lİ ÇOCUKLAR

Özel Öğrenme Güçlüğü belirlenmiş ve kavramsal yeteneklerde sorun yaşayan öğrenciler kavramları anlayarak öğrenmede sorun yaşarlar.

            Kavramlar okulda ve hayatta çok fazladır.Matematikte; değer, oran, denklem, yüzdelik, kesir vb. gibi , edebiyatta ; ironi, komedi, drama vb. gibi, bilimde ; en iyi türün hayatta kalması gibi,        din bilgisinde; kökten dincilik, tasavvuf gibi, hayatta; mobilya, kapitalizm, demokrasi gibi.

            Kavramlar,bir fikri veya fikirler kategorisi yaratmak için bir araya gelen özellikler topluluğudur ve birbirinin üzerine inşa edilirler.En başta çok iyi kavrayamazsanız, durmadan karşınıza çıkar ve size geri dönerler.

  Kavramı ve zıt kavramını bilmek gerekir.( Var olma-yok olma gibi )

  Kavramlar akıl yürütmeyi daha kolay,zahmetsiz hale getirir.

  Kavramlar büyük fikirleri karşılaştırmaya yararlar.( Tutuculuk-yenilikçi gibi )

  Kavramlaştırma çıkarımlar yapmayı ve karşılaştırmayı da sağladığından ezberi azaltır.(Bir ülkenin demokratik olduğunu biliyorsanız orada seçim yapılıp yapılmadığını ezberlemeniz gerekmez.Seçim yapıldığını bilirsiniz.)

  Eğitim basamakları yükseldikçe soyut   kavramlar artar.

  Sözel kavramlar sözcükler ve cümleler yardımıyla kolay öğretilir.(Tutucu kavramı sözcükler yoluyla düşünülüp iletilebilir.)

  Sözel olmayan kavramlar,anlaşılabilmek için bir dereceye kadar görselleştirilebilir.(Oran kavramı,gezegenlerin yörüngesi,moleküller gibi.)Bunlar sözcüklerle anlatmaktan daha kolaydır.

  Bazıları sözel kavramları öğrenmede başarılıyken,bazıları sözel olmayan kavramlara   yönelirler. Matematik ve bilimde sözel olmayan kavramlar; dil ve resimde sözel             kavramlar vardır.

  Sözel olmayanı kavramlaştırıp ardından onu sözcüklerle ifade ederek zihinde canlandırma en arzu edilenidir.Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların bunu başarabilmeleri için yardıma ihtiyaçları vardır.

  Öğrenci, payda kavramını gerçekten anlayamadıysa  ve paydayı sadece alttaki sayı olarak görüyorsa kesir kavramını öğrenmesi zordur.

KAVRAMSAL YETENEKLERE İLİŞKİN SORUN YAŞAYAN ÖĞRENCİLERLE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

  Kavramların anlamlarını yazmaları sağlanmalı.

  Kavram haritaları oluşturmalarına yardımcı olunmalı.

  Bilemediği kavramla karşılaştığında kavram haritasını kullanması sağlanmalı.

  Zıt kavramlar üzerinde çalışılmalı.