MADDENİN/İLACIN YOL AÇTIĞI CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI

BY: admin

Psikiyatri Yazıları

Yorumlar:Yorum yapılmamış

 1. Klinik görünüme, klinik açıdan belirgin bir cinsel işlev bozukluğu egemendir.
 2. Öykü, fizik muayene ya da laboratuvar bulgularından elde edilen kanıtlar (1) ve (2)’nin varlığını gösterir:
  1. A tanı ölçütündeki belirtiler, madde esrikliği (entoksikasyonu) ya da yoksunluğu sırasında ya da az bir zaman sonrasında ya da bir ilaç aldıktan sonra gelişmiştir.
  1. Söz konusu madde/ilaç, A tanı ölçütündeki belirtileri ortaya çıkara­bilir.
 3. Bu bozukluk, maddenin/ilacın yol açmadığı bir cinsel işlev bozukluğuyla daha iyi açıklanamaz. Ayrı bir cinsel işlev bozukluğu olduğunun kanıtları şunlar olabilir:

Belirtiler, madde/ilaç kullanımından önce de vardır; belirtiler, akut yoksunluğun ya da ağır esrikliğin bitmesinden sonra önemli bir süre (örn. yaklaşık bir ay) kalıcı olmuştur ya da ayrı bir maddenin/ilacın yol açmadığı cinsel işlev bozukluğunun başka kanıtları vardır (örn. mad­denin/ilacın yol açmadığı yineleyici dönemlerin olduğuna ilişkin bir öykü).

 • Bu bozukluk yalnızca deliryumun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır.
 • Bu bozukluk, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olur.

Not: Madde esrikliği ya da madde yoksunluğu yerine bu tanının konabilmesi için klinik görünümde Atanı ölçütündeki belirtilerin daha baskın olması ve bun­ların klinik açıdan ele almayı gerektirecek denli ağır olması gerekir.

Kodlama notu: [Özgül maddenin/ilacın] yol açtığı cinsel işlev bozuklukları için ICD-9-CM ve ICD-10-CM kodları aşağıdaki çizelgede gösterilmektedir. ICD- 10-CM kodları, aynı madde kümesinden bir madde kullanım bozukluğu eştanı- sının olup olmadığına göre değişir. Maddenin yol açtığı cinsel işlev bozukluğu ile birlikte ağır olmayan bir madde kullanım bozukluğu eştanısı varsa, 4’üncü konumdaki simge “1” olacaktır ve klinisyen maddenin yol açtığı depresyon bo­zukluğundan önce “ağır olmayan

[madde]

kullanım bozukluğu”nu yazacaktır (örn. “ağır olmayan kokain kullanım bozukluğu ile birlikte kokainin yol açtığı cinsel işlev bozukluğu”). Maddenin yol açtığı cinsel işlev bozukluğu ile birlikte   orta derecede ya da ağır bir madde kullanım bozukluğu eştanısı varsa, 4’üncü konumdaki simge “2” olacaktır ve klinisyen maddenin yol açtığı cinsel işlev bozukluğundan önce, madde kullanım bozukluğu eştanısının ağırlığına bağl olarak “orta derecede [madde] kullanım bozukluğu”nu ya da “ağır [madde] kul­lanım bozukluğu”nu yazacaktır. Madde kullanım bozukluğu eştanısı yoksa (örn. bir kez ağır madde kullanımından sonra), 4’üncü konumdaki simge “9” olacak ve klinisyen yalnızca maddenin yol açtığı cinsel işlev bozukluğu yazacaktır.Varsa belirtiniz (madde kümesine eşlik eden tanı için DSM-5’te “Madde ile İliş­kili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları” bölümündeki Çizelge 1’e bakın):

Esriklik (entoksikasyon) sırasında başlayan: Maddeyle esriklik için tanı ölçütleri karşılanıyorsa ve belirtiler esriklik sırasında gelişmişse bu belirle­yici kullanılır.

Yoksunluk sırasında başlayan: Maddeden yoksunluk için tanı ölçütleri karşılanıyorsa ve belirtiler yoksunluk sırasında ya da kısa bir zaman sonra gelişmişse bu belirleyici kullanılır.

İlaç kullanımından sonra başlayan: Belirtiler, ya ilaca başlanmasıyla ya da ilaç kullanımında bir değişikliğe gidilmesinden .

O sıradaki ağırlığını belirtiniz:

 • Ağır olmayan: Cinsel etkinliklerin % 25-50’sinde ortaya çıkar.
 • Orta derecede: Cinsel etkinliklerin % 50-75’inde ortaya çıkar.
 • Ağır: Cinsel etkinliklerin % 75’inde ya da daha çoğunda ortaya çıkar.