GÖRME ENGELLİLER

BY: admin

Psikiyatri Yazıları

Yorumlar:Yorum yapılmamış

Görme Yetersizliği:  Görme gücünün kısmen ya da tamamen yetersizliğinden dolayı bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur.                   

Az gören : 1/10 ile 3/10 arası olanlar.

İleri Derecede Görme Engelli (total): 1/10 dan aşağı olanlar.

ÖZELLİKLERİ:

  Gözlerini ovalar, nesneleri bulanık görürler.

  Göze yakın iş yaparken kaş çatar, rahatsız olurlar.

  Gözlerini kırparlar.

  Gözleri çapaklanır.

  Işığa karşı çok duyarlıdırlar.

  Göz yanmasından yakınırlar, gözlerinde sulanma olur.

  Göz kapağı altı kabuk bağlar, şişer.

  Şaşılık vardır.

  Göze yakın iş yaparken baş ağrısı, baş dönmesi, bulanık ve çatal görmeden yakınırlar.

  Yürürken ufak engelleri göremezler,sık sık tökezlerler

  Kitap veya küçük oyuncakları göze yakın tutarlar.

  Uzak veya yakına bakarken vücudunda gerilim duyar, yüzünü kırıştırırlar.

  Renkleri seçemezler yazıları bozuk ve fazla eğiktir.

 

ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER

  Bağımsızlık duygusunu geliştirmesi için çaba gösterilmeli(kendi kitap ve araçlarından sorumlu tutulması gibi.).

  Sınıftaki  gören çocuklar zaman zaman  görme yetersizliği olan çocuğa rehberlik yapabilir ancak, görme yetersizliği olan çocuğun çok fazla bağımlı olmamasına  da dikkat edilmeli.

  Gören öğrencilerden farklı davranılmamalı.

  Görenlerle görme yetersizliği olan öğrenciler arasında sosyal ilişkiler cesaretlendirilmeli.

  Görme engelli öğrenci sınıftaki her etkinliğe katılmalı, bunun için cesaretlendirilmeli, eğer mümkün olmuyorsa ek etkinlikler düzenlenmeli.

  Görme yetersizliği olan çocuklara da görme sorunu olmayan öğrencilere verilen özel görevlerin benzerleri verilmeli.

  Görme engelli öğrencinin problemi ve yapılabilecekler hakkında görme engelli öğrencinin olmadığı ortamda diğer çocukların bilgilendirilmesi ile sınıftaki görme engelli öğrencinin kabulüne katkıda bulunulmalı.

AZ GÖREN ÇOCUKLARIN ÖĞRETMENLERİNE ÖNERİLER

  Sınıfta yeterli ışıklandırma yapılmalı.

  Çocuğun sınıftaki oturma düzeni tahtayı ve diğer materyalleri görebilecek şekilde olmalı.

  Net görülebilecek  resim şema ve çizelgeler kullanılmalı,dikkat dağıtıcı uyaranlara yer verilmemeli.

  Öğretmen tahtaya açık ve büyük harflerle yazı yazmalı.

  Görme engelli öğrenci tahtanın tam ortasına gelen en ön sıraya oturtulmalı.

  Sınıftaki çocukların, görme yetersizliği olan çocuğa  not tutma konusunda yardımcı olmaları sağlanmalı (kendi tuttukları notları karbon kağıdı kullanarak çoğaltabilirler)

  Öğretmen tahtaya yazdıklarını yüksek sesle söylemeli.

  Ödevini tamamlayabilmesi için görme engelli öğrenciye  ek süre tanınmalı.

  Fen Bilimleri ve coğrafya öğretimi için ek düzenlemelere ihtiyaç duyulabilir. O nedenle görme engelliler okullarından materyal ve bilgi alınmalı.

  Okulun fiziki özelliklerine  ilişkin şema ve planlar yapılması onun çevresini tanımasına yardımcı olabilir.

  En üst düzeyde öğrenmeleri  teşvik edilmeli ve bağımsızlık duygularını kazanmaları sağlanmalı.

  Sınıf arkadaşlarıyla uyum sağlaması için oyunlara dahil edilmeli.

  Grup çalışmalarında sorumluluk almaları ve eğitsel kollarda aktif görev yapmaları sağlanmalı.

  Okula geliş ve gidişlerinde sınıf arkadaşlarından yardım almaları sağlanmalı.

  Özgüveninin gelişmesi için sınıf içinde sorumluluklar verilmeli.

GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

  Yazılı yoklamalarda yeteri kadar zaman verilmeli.

  Çizimli ve şekilli sorulardan muaf tutulmalı.

  Farklı zamanlarda sınav yapılabilir. Alt sınıflardan bir öğrenci yazması için görevlendirilebilir.

  Sınav yeri sınav için uygun olmalı(Kantin, öğretmenler odası gibi yerlerde olmamalı).

  Braille – kabartma  yazı olarak verilen yanıtlar sınavdan hemen sonra öğretmenin öğrenciye  okutmasıyla değerlendirilmeli.

  Ders esnasında teyp vb ses kayıt cihazlarını kullanmasına ve yazılı yoklamalarda daktilo, bilgisayar  gibi cihazlardan yararlanılmasına izin verilmeli.

  Değerlendirmede yazılı sınav yerine  sözlü sınavlar tercih edilmeli.