CİNSEL KİMLİĞİNDEN YAKINMA (HOŞNUT OLMAMA)

BY: admin

Psikiyatri Yazıları

Yorumlar:Yorum yapılmamış

Çocuklarda Cinsel Kimliğinden Yakınma (Hoşnut Olmama)      

 1. Aşağıdakilerden en az altısının olması ile kendini gösteren (bunlardan biri A1 tanı ölçütü olmalıdır), en az altı ay  süreyle, kişinin yaşadığı/dışa vurduğu cinsel kimlikle, onun için belirlenen cinsel kimlik arasında belir­gin bir uyuşmazlık olması:
 2. Karşı cinsten olmayı çok isteme ya da karşı cinsten (ya da onun için belirlenen cinsel kimlikten değişik bir seçenekten) olduğu konusunda diretme.
 3. Erkeklerde (belirlenen cinsel kimlik), karşı cinsin giysilerini giymek is­teme ya da kadınsı giyim kuşama ileri derecede öykünme vardır; kız­larda (belirlenen cinsel kimlik), yalnızca erkeksi giysiler giymek isteme ve kadınsı giysiler giymeme konusunda çok diretme vardır.
 4. İmgesel ya da düşlemsel oyunlarda karşı cinsin yerine geçmeyi çok ister.
 5. Genelde karşı cinsin oynadığı oyuncakları, oyunları ya da etkinlikleri oynamayı çok ister.
 6. Oyun arkadaşlarını karşı cinsten seçmeyi çok ister.
 7. Cinsel anatomisinden hiç hoşlanmama.
 8. Kişinin yaşadığı cinsel kimlikle eşleşen birincil ve/ya da ikincil cinsel özellikleri çok isteme.
 9.  Bu duruma klinik açıdan belirgin bir sıkıntı eşlik eder ya da bu durum top­lumsal işlevsellikte, okulda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlev­sellikte düşme ile gider.

Varsa belirtiniz:

Cinsel gelişim bozukluğu ile giden (örn. 255.2 [E25.0] doğuştan gelen adrenal hiperplazi ya da 259.50 [E34.50] androjen duyarsızlık sendromu gibi doğuştan gelen bir adrenogenital bozukluk).

      Kodlama notu: Cinsel kimliğinden yakınmanın (hoşnut olmamanın) yanı sıra cinsel gelişim bozukluğunu da kodlayın.

Gençlerde ve Erişkinlerde Cinsel Kimliğinden Yakınma (Hoşnut Olmama)

 1. Aşağıdakilerden en az altısının olması ile kendini gösteren, en az altı ay süreyle, kişinin yaşadığı/dışa vurduğu cinsel kimlikle, onun için belirlenen cinsel kimlik arasında belirgin bir uyuşmazlık olması:
  1. Kişinin yaşadığı/dışa vurduğu cinsel kimlikle, birincil ve/ya da ikincil cinsel özellikleri (ya da genç ergenlerde beklenen ikincil cinsel özellik­ler) arasında belirgin bir uyuşmazlık olması.
  1. Kişinin yaşadığı/dışa vurduğu cinsel kimlikle arasında belirgin uyuş­mazlık olduğu için birincil ve/ya da ikincil cinsel özelliklerinden kur­tulmayı çok isteme (ya da genç ergenlerde, beklenen ikincil cinsel özelliklerin gelişmesini önlemeyi isteme).
  1. Diğer cinsin birincil ve/ya da ikincil cinsel özelliklerini çok isteme.
  1. Diğer cinsten (ya da onun için belirlenen cinsel kimlikten değişik bir seçenekten) olmayı çok isteme.
  1. Diğer cinsten (ya da onun için belirlenen cinsel kimlikten değişik bir seçenekten) gibiymiş gibi davranılmayı çok isteme.
  1.  Diğer cinse (ya da onun için belirlenen cinsel kimlikten değişik bir seçeneğe) özgü duygularının ve tepkilerinin olduğuna çok inanma.
 2.  Bu duruma klinik açıdan belirgin bir sıkıntı eşlik eder ya da bu durum top­lumsal, işle ilgili işlevsellikte ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında iş­levsellikte düşme ile gider.

Varsa belirtiniz:

Cinsel gelişim bozukluğu ile giden (örn. 255.2 [E25.0] doğuştan gelen adrenal hiperplazi ya da 259.50 [E34.50] androjen duyarsızlık sendromu gibi doğuştan gelen bir adrenogenital bozukluk).

Kodlama notu: Cinsel kimliğinden yakınmanın (hoşnut olmamanın) yanı sıra cinsel gelişim bozukluğunu da kodlayın.

Varsa belirtiniz:

Geçiş sonrası: Kişi, istediği kimliğe, onu tam zamanlı olarak yaşayarak geçmiştir (cinsiyet değişikliği yasallaşmış olsun ya da olmasın) ve karşı cinse geçmek için yapılan tıbbi girişimlerden ya da tedavilerden en az biri uygulanmıştır (ya da uygulanması için hazırlık yapılmaktadır) – karşı cins hormonları tedavisi ya da istenen cinsel kimlik doğrultusunda cinsel kimlik belirlenmesi için cerrahi girişim (örn. penektomi, doğuştan erkek olana vajinoplasti; doğuştan kadın olana mastektomi ya da falloplasti).