AĞIR DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİN AİLELERİNE ÖNERİLER

BY: admin

Psikiyatri Yazıları

Yorumlar:Yorum yapılmamış

Her şeyden önce çocuğunuzu olduğu gibi kabul edin. Onu olduğu gibi kabul etmeniz yapacağınız çalışmalarda size en büyük yardımcıdır.

Var olan yeteneklerini en iyi kullanılabilir duruma getirin.

Anne baba olarak birbirinizi suçlamayın.

Ağır düzeydeki çocuklar görmek ve işitmekten çok, yaparak öğrenirler. Öğrenmede işitme ve görme önemli olmakla birlikte, yaparak öğrenme yöntemi daha yararlı ve sürekli sonuçlar alınmasını sağlar. Çocuğun evdeki faaliyetlere katkıda bulunmasını sağlayın, örneğin; yattığı yatağı düzeltmesi, masaya bardak ve tabak yerleştirmesi vb.gibi.

Ağır düzeydeki çocuklar başkalarının istediklerini değil, ilgi duydukları şeyleri öğrenirler.

Pratik hayatta kendine yetecek kadar temel beceri ve alışkanlıkları kazandırmak gerekir. (Yemek yeme, tuvalet alışkanlığı vb.gibi.)

Özellikle el,saç,yüz,beden, giysi temizliğine dikkat edin. Unutmayın ki eli yüzü pis,kötü giyimli ve kokulu bir çocuk normal  zeka düzeyinde olsa da toplum tarafından kolay kolay kabul edilmez.

Aşırı koruyucu ve kollayıcı tavırlarla bağımsızlıklarını engellenmeyin.Yapabileceği işleri yapmasını sabırla bekleyin.

Ağır düzeydeki çocuklar kolay kandırılacakları için; kötüye kullanılmasını, istismar edilmesini önleyici tedbirler almak gerekir.

Boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunmasını sağlayın.(Televizyon seyretmek, arkadaşlarıyla oyun oynaması)

Her yaşantı her çocuk için ayrı bir anlam taşır. Çocuğunuzun toplumla etkileşmesini ve değişik yaşantılarda bulunmasını sağlayın.

Çocuğunuzun başarılı çalışmaları mutlaka görün, değer verin ve gerekirse ödüllendirin.

İleri derecede zihinsel engelli çocuklarda yaralayıcı davranışlar; saçını çekme, kafasını vurma v.b. davranışlar ortaya çıkmaktadır. Bazı uzmanlara göre bunun nedeni çocuğun çevresel ve sosyal uyaranlardan aşırı derecede soyutlanmasıdır. Bu durumda çocuk gereksinim duyduğu ancak çevresinden alamadığı uyaranları kendisi yaratmaktadır. Çocuğun kendine zarar verici bu davranışlarını azaltmak için çocuğa uyarıcı zenginliği sağlayın.

İleri derecede zihinsel engelli çocuklar bir defa da pek çok kavramı öğrenemezler, bu nedenle kavramlar çocuğa tek tek öğretilmelidir. Bir kavramı iyice öğrenmeden diğerine geçmeyin.

Çocuğu, kısa, basit ve somut komutlara alıştırın.Olumsuz ifadelerden kaçının, daha çok olumlu ifadeler kullanın.

Acele ve telaşlı emirler yerine sakin ifadeler kullanılmalıdır.

Güven sarsıcı durumlardan(sözlerden,isteklerden) kaçınılmalıdır. Çocuğu başkalarıyla kıyaslamayın, davranışlarından ötürü eleştirmeyin, şiddete (dayağa)baş vurmayın bu tür yaklaşımlar işinizi zorlaştırır ve eğitimini olumsuz yönde etkiler.

İleri derecede zihinsel engeli olan çocuğunuzu dışarı çıkarmanız, normal zeka düzeyindeki yaşıtlarının ev dışı ortamlarda görerek yaşayarak öğrendiklerini onun da  öğrenmesi için gereklidir. Kendinizi ve çocuğunuzu toplumdan uzak tutmayın.

Çocuğunuzda hiçbir değişme gözlemiyorsanız ya da hiçbir gelişme olmadığını düşünüyorsanız, hiçbir yeni beceri öğrenemiyorsa öğretmeniyle, doktoruyla, diğer anne-babalarla görüşün. Böylece aksayan noktayı, problemi bularak onun eğitiminden maksimum derecede yararlanmasını sağlamış olursunuz.

Çocuğunuzun zihinsel yetersizliği nedeniyle yeteneklerinin sınırlı,yaşıtlarından geri olduğunu unutup, ondan yapamayacağı şeyleri beklemeyin.