AKADEMİK YAYINLAR & MEDYA

Psikiyatrist & Psikoterapist Uzman Doktor Sevilay ZORLU

RADYO PROGRAMLARI

 • TRT Antalya Radyosu, 100.6,Toplum Sağlığı Programı
 • Radyo Box,92.5, Konuşamadıklarımız

GAZETE VE DERGİ YAZILARI

 • Cumhuriyet Akdeniz-Pazar Sağlık Sayfası
 • Ala Moda Dergisi-Psikoloji Bölümü
 • Female Kadın Dergisi-Psikiyatri Bölümü
 • Antalya Bugün Gazetesi
 • Masculine Erkek Dergisi-Psikiyatri Bölümü
 • Aktüel Psikoloji
 • MEB Antalya’da Eğitim Dergisi
 • Klas TV
 • SAYED Sağlık Bakanlığı Dergisi
 • Batı Akdeniz TV
 • Dentalya
 • Best Kadın
 • Van Sesi Gazetesi
 • Akdeniz TV
 • Yurt Gazetesi Akdeniz Eki

TEZLER

 • “Cinsel işlev bozukluğu tipleri ve cinsel mitler arasındaki ilişki” (Uzmanlık Tezi)
 • Meme kanseri hastalarında sanatla terapi” (Sanat Terapisi Bitirme Tezi, Grup Terapisi)
 • NLP”;· NLP Practitioner Course 2010; MTI( Mind Training Institute)

ULUSLARARASI YAYINLAR

 • Akkaya C, Zorlu SK, Turan ÖF, Taskapilioglu Ö, Kirli S. Onset of multiple sclerosis following post-partum depressive and manic episodes. Psychiatry and clinical Neurosciences (2007),61,698-699.
 • Akkaya C, Zorlu SK , Sarandöl A, Eker SS, Kirli S. Sikloplejin Bagimliligi Progress in Addiction to topically used cyclopentolate hydrochloride: A case report NeuroPsychopharmacology & Biological Psychiatry (2008),2

ULUSAL YAYINLAR

 • Eker SS, Sarandöl A, Akaya C, Cangür S, Mercan S, Zorlu SK, Kirli S.Ayaktan Takip edilen Sizofreni Hastalarinda Cinsiyetin Sosyodemografik Veriler ve Klinik Özelliklerle Iliskisi. Türkiye’de Psikiyatri/ Cilt 9- Sayi 2-2007.

ULUSAL BİLDİRİLER

  • Sarandöl A, Akaya C, Zorlu SK, Erdinç S, Sarandöl E, Kirli S. Sizofrenide Serum S100B Düzeyleri ve Oksidatif Stres Parametreleri. 42.Ulusal Psikiyatri Kongresi. 1-5 Kasim 2006, Istanbul.
  • Zorlu SK, Sivrioglu Y, Özkaya G, Kirli S. Cinsel Mitler ve Iliskili Özellikler. Kognitif ve Davranis Terapileri Dernegi 1. Ulusal Kongresi. 28-30 Eylül 2007 ,Istanbul.